Förväntningar & Farhågor

  • 5 sep 2023

image: Förväntningar & Farhågor

FÖRVÄNTNINGAR OCH FARHÅGOR!
Något som vi väl alla känner igen? En lagom portion oro kan vara bra, då blir man motiverad att se över säkerhetsutrustningen. En väldigt stor oro kan leda till handlingsförlamning. Den som inte är orolig alls, kan ha trängt undan sina känslor, och kanske inte vill lyssna på andras oro.

Onsdag den 13/9 leder Linda Lindenau en samtalskväll om hur vi hanterar oro ombord.
OBS!
Nu på onsdag 13/9 är alla parkeringsplatser hos Sjömansskolan uthyrda till ett filmbolag som har inspelning på varvsområdet. Parkeringsförbud gäller därför på samtliga platser innanför grind och även de två platser utanför grind.

Fakta är en bra motvikt mot oro. Men finns det någon allmän sanning om vilken säkerhetsutrustning man bör ha ombord?

  • Är det så att ju fler säkerhetsgrejor man köper, desto säkrare blir man?
  • 100 % säkerhet, finns det?
  • Hur ska man balansera behovet av säkerhet mot behovet av bekvämlighet, vid en begränsad budget?

Linda berättar om sin säkerhetsutrustning, och rutiner och hur hon hanterar oro hos sin besättning som många gånger är oerfaren.

Som vanligt anmäler du dig på hemsidan osk.org.

Kaffe och fikabröd finns att köpa till självkostnadspris.  
Föredraget går också att följa via Teams.
Anmälan gör du som vanligt på hemsidan både för medverkan på Långholmen och deltagande via teams. 

Parkering på Sjömansskolan.
Det finns ett fåtal platser märkta "Sjömansskolan" mot husväggen och ett par utanför grindarna. Där kan man parkera. På alla andra platser, uppmärkta eller ej, är det inte tillåtet att parkera. Det finns en stor allmän parkering lite västerut under Västerbron.