Noterat

Open CPN

  • 15 nov 2023

image: Open CPN

 

Open CPN - en av flera kurser som OSK arrangerar
Flera nya kurser finns nu upplagda på osk.org, bland annat Open CPN.

Varför Open CPN? Vanliga motiv är planering hemma vid köksbordet och som backup ombord. Eller bara ett billigare sätt att komma över sjökortsprogramvara och ett navigationssystem med lägre totalkostnad. 

Men det finns andra, i mina ögon ännu starkare motiv. Undvika grund som sjökorten inte visar. Grund som framgår på satellitbilder till exempel. 

Detta och mycket annat lär man sig på kursen OpenCPN.