Valberedning

Valberedningen förbereder och föreslår kandidater till styrelsen som väljs av årsmötet.

Kontakta någon i valberedning om du är sugen på att vara med och påverka OSK eller så skickar du ett mejl till valberedning@osk.org . 

Stefan Alexandersson
Stefan Alexandersson

Stefan är sammankallande i valberedningen.

Peter Magnsjö
Peter Magnsjö
Valberedning