Om klubben

OSK är klubben för seglare som drömmer, de som långseglar och de som har långseglat

Medlemmar i Oceanseglingsklubben hjälps åt att inspirera och stärka varandra och andra seglingsintresserade i deras ambition att förverkliga eller fortsätta sina långseglardrömmar.

Vi arbetar för alla som är seglingsintresserade med en målsättning att segla lite längre turer. När man funderar på långsegling har man oftast behov eller helt enkelt trivs med att träffa likasinnade där det går att utbyta tips och erfarenheter. OSK försöker underlätta dessa möten, kompetens och erfarenhetsöverföringar.

OSK driver ett antal olika aktiviteter men letar aktivt och välkomnar alltid nya eldsjälar, ideer eller aktiviteter som hjälper oss att komma iväg på vår långfärd, eller fortsätta det vi redan påbörjat.

 

1979 sjösätts Oceanseglingsklubben

OceanSeglingsKlubbens officiella födelsedag är den 12 december 1979. Det allra första årsmötet hölls i Vasa Gymnasium vid Odenplan. Namnet Oceanseglingsklubben fastställdes. Alla intresserade av långsegling skulle inkluderas, inte bara de som korsat en ocean vilket oceanseglarklubben hade kunnat associeras till.

Under detta första möte valdes OSK:s styrelse. Matts Willborg blev ordföranden, Lars Wallgren vice ordförande, Waldemar Rosborg kassör, Håkan Norberg sekreterare och Lennart Back ledamot.

Stadgarna fastslogs. I målen skrevs det att klubben skulle främja medlemmarnas intresse för och kunskaper om kvalificerad långsegling genom:

  • att samla medlemmar till diskussioner, utbildningsverksamheter och samkväm under vilka idéer och erfarenheter skulle utbytas
  • att dokumentera kunskaper och erfarenheter.

OSK skulle vara en aktiv förening som vilade på medlemmarnas erfarenheter och kunskaper.

Under mötet diskuterades ämnesområden av intresse. Det föreslogs informationsutbyte kring ämnen som försäkringar, medicin och sjukvård, hamnrutiner, nödutrustning, litteratur och sjökort, båtkonstruktioner, riggar, meteorologi och navigationsutrustning. Ämnen som är lika aktuella i dag. Det föreslogs även att föreningsmedlemmar skulle kunna samlas för gemensamma inköp och studiebesök. OSK registrerades hos skatteverket. Postgirokonto öppnades och förening skaffade egen postbox.