Allmänna Villkor

Bokningen är personlig
När du bokar dig till en aktivitet så kan du endast göra detta för dig själv och inte för övriga familjemedlemmar. Varje individ måste logga in på sitt eget konto för att anmäla sig.

Bekräftelse på bokning
När du bokat en aktivitet så skickas alltid en bekräftelse via e-post till dig. Om aktiviteten är avgiftsbelagd så kan du välja att betala med kreditkort, Swish eller med bankgiro. Om kursavgiften ej är betald i tid kommer en påminnelsefaktura att skickas ut via e-post. Bokning av kurs eller fest kan avbokas upp till sju dagar före kursstart, efter detta datum återbetalas inte avgiften.

Avgiftsfri aktivitet såsom exempelvis föreläsningar och pubträffar kan avbokas upp till och med samma dag.

Inställd kurs
Vi kan tvingas ställa in en kurs om deltagarantalet är färre än det minimiantal som anges i kursinformationen. Ni kommer då att återfå den inbetalda kursavgiften