Noterat

Covid 19- info för långseglare

  • 6 apr 2020
  • Information

Här ges några tips på informationskanaler som kan vara relevanta:

1. Noonsite.com. Denna för långseglare informativa hemsida uppdateras      ständigt med info om Covid-19-läget i flertalet länder. 

2. UD Resklar. Ladda ned denna app där Utrikesdepartementet ger aktuella råd och anvisningar.

3. Noforeignland.com. Ett socialt nätverk för långseglare. Anslut till en grupp som är relevant för dig och delta i erfarenhetsutbytet.

4. OCC´s (Ocean Cruising Club) Facebookgrupper. Enligt uppgift är dessa nu i Coronatider öppnade även för icke medlemmar.

Om du har tips på annan bra informationskälla så hör av dig till webmaster så lägger vi till den här. De finns också under länkar/ Länkbiblioteket.

Det finns också en tråd i vårt forum som du kan följa och även lägga in egna kommentarer eller erfarenheter.