Träff med nya medlemmar

  • 12 okt 2020
  • Information

Den 7 oktober avhölls den traditionella höstträffen med nya medlemmar. 15 medlemmar anslöt till en informations- och diskussionskväll på Sjömansskolan med respektabla corona-avstånd mellan deltagarna. Klubbens omfattande utbud av aktiviteter, kurser m m presenterades av ordförande Claes och programansvarige Tomas varefter deltagarna fick tillfälle att berätta om sig själva, sina långseglarplaner och förväntningar på medlemskapet i OSK. Dessa berättelser är alltid lika inspirerande och spännande att få ta del av. En riktigt trevlig kväll! I april avser vi hålla en liknade träff för nya medlemmar.

 

(Bildmaterial saknas från träffen)