Årshandlingarna finns nu på hemsidan.

  • 23 feb 2023
  • Klubbträffar

image: Årshandlingarna finns nu på hemsidan.

Nu finns alla handlingarna till årsmötet på plats på hemsidan. Du hittar det genom att gå till "Mitt konto". Under mitt konto väljer du dokument och letar upp en folder som heter Årsmöten. 

Glöm inte att anmäla dig till Årsmötet och även Årsmötesfesten som är direkt efter årsmötet på Långholmen. Kom ihåg att det är två olika anmälningar och att kommer ni flera måste varje person anmäla sig .

Varmt välkomna till årsmöte!

Peter Magnsjö med styrelse.