Radio & Väder

  • 19 maj 2022

image: Radio & Väder

Vi tackar Janne Hult och Anna Eronn för ett givande föredrag om Radiokommunikation och väder. Föredraget finns nu under "Från föredrag".