Angående de spammejl som skickats från falsk OSK-medlem

  • 30 mar 2022
  • Information

image: Angående de spammejl som skickats från falsk OSK-medlem

Det är väldigt olyckligt det som hänt, att någon skickat mejl till många medlemmar. Det är helt förkastligt och vi har nu sett hur det hela har gått till. En person har skapat ett konto på OSK med avsikter att komma åt vår information. Personen har gått in på vår fina medlemssida där vi kan hitta varandra och tagit ut matrikeln och därefter börjat med att skicka mejl.

OSK:s hemsida är en krypterad sida med stor säkerhet och våra medlemmar ligger i en databas som inte har någon koppling till Internet, så vi känner oss väldigt trygga med det. Det vi nu har åtgärdat är att nya medlemmar inte kommer åt medlemssidorna där matrikeln ligger, innan man har gjort sin inbetalning till OSK. Det gör att det blir lite mer kostsamt för de som vill skada klubben. Vi i styrelsen vill ha våra medlemsfunktioner där vi kan hitta varandra, det är ju lite av klubbens DNA. Med detta sagt, så är det svårt att helt eliminera möjligheten att skydda oss mot sådant här, om vi samtidigt vill fortsätta ha en öppenhet inom klubben.

En viktig sak på samma tema är att tänk på att byta lösenord då och då, samt att inte använda enkla lösenord och att inte återanvända samma lösenord på flera sidor. Skulle någon komma åt ditt lösenord så kommer det provas på många ställen. Detta gäller alla typer av hemsidor.

Vi tycker detta är jättetråkigt och menar att våra åtgärder i nuläget är tillräckliga.

Med vänlig hälsning,

Styrelsen i OSK