Träff Nya Medlemmar

  • 14 nov 2021

Onsdag 17/11
Vi träffar nya medlemmar och berättar vad Oceanseglingsklubben har att erbjuda.