Kallelse till årsmöte

  • 9 feb 2021
  • Information

image: Kallelse till årsmöte

Tid:              Fredagen den 12 mars 2021 kl 18.00

Plats:           Teams.

Dagordning enligt stadgarnas §9.
Eventuell motion från medlem skall vara styrelsen tillhanda före 12 februari.

Årsmötet hålls digitalt som ett Teamsmöte p g a pandemin. Du måste anmäla dig på hemsidan under ”Aktiviteter” och får sedan en länk för anslutning till mötet på din dator. Vi kommer att inleda mötet med instruktioner om hur du kan delta och rösta.

Årsmöteshandlingar publiceras på hemsidan. Du hittar dokumenten genom att gå till Mitt konto (uppe till höger). Under Mitt konto väljer du ”dokument” och "Årsmöten". I den mappen ligger Årsredovisning 2020.

Välkomna önskar styrelsen.