Stort tack Anne och Kess!

  • 10 nov 2020
  • Gästföreläsning

Jättetack Anne och Kess för ett väldans inspirerande föredrag när vi på klubben fick ta del av Englas färd till Karibien och tillbaks. Kunskapen att kunna "skruva" förstod vi oxå var mycket viktigt.

Hälsar Kassören Stefan