Hemvändare

  • 25 okt 2020
  • Information

Vi var tio personer som träffades på Sjömansskolan och utbytte erfarenheter om långsegling och om att återvända till Sverige. Det blev ett givande samtal med nyfikenhet och engagemang för varandras upplevelser. Ett tema var hur värderingar har förändrats efter åren av långsegling, till exempel hur prylar blir mindre viktigt och att det kan bli en frihet att leva på mindre yta och med färre ting omkring sig. Det blev också självklart prat om gemensamma segelvänner, segelområden och diverse utbyte av tips.

Vi talade om möten med människor efter hemkomsten och att det kan bli både givande men även väcka frustration. I bästa fall kan möten bidra till bra samtal om förändring i livet som inte nödvändigtvis behöver vara segling. Avslutningsvis delade alla med sig av nya drömmar om segelbåtar och kända och okända farvatten.