Evenemang

Här ligger alla typer av avgiftfria evenemang


Studiebesök

Studiebesök hos exempelvis en segelmakare eller på ett varv.

Klubbträffar

T.ex. försommarträffen eller skärgårdsträffen