Celeste Seglar Jorden Runt

  • onsdag 15 maj 2024
  • 19:00
  • Gästföreläsning

image: Celeste Seglar Jorden Runt

Runt Kuba och jorden med Celeste

Thomas Darholm berättar om segling runt Kuba och kommande års planer på jordenruntsegling. Farr 65 Celeste har länge kört charter med äventyrsseglingar i framförallt nordliga vatten, men har nu blivit en delägarbåt som nu förbereder det stora äventyret under de närmaste åren. Med möjlighet för besättning att mönstra på i etapper.