Föredrag Lithium En teknisk översikt

  • onsdag 17 januari 2024
  • 19:00

image: Föredrag Lithium En teknisk översikt

På grund av faktorer OSK inte rår över måste vi flytta föredraget om Lithium med Jesper Bergsjö. NYTT DATUM – 17 januari 2023

Det finns ett stort antal tekniska vägval man har att göra när man ska installera Lithium-batterier. 

Då är det klokt att välja en lösning utifrån hur kunnig man själv är och hur man använder sin båt. Jesper Bergsjö har i sin presentation tagit just den utgångspunkten. Jesper kommer dela med sig av sina erfarenheter i samband med byte till Lithium-batterier i sina båtar. 

Jesper kommer att inleda med grundläggande kunskaper kring el ombord samt hur du bedömer vilken användbar batterikapacitet du behöver. Han går därefter igenom de olika batterityper som är lämpliga/vanliga i marina tillämpningar samt fördjupar sig inom Lithium-batterier och dess olika varianter med för- och nackdelar. Han kommer också att beröra vilka övriga delar i båtens elsystem som kan påverkas/bör ses över vid byte till Lithium.