Föredrag Oslo-Vesterålen

  • onsdag 11 oktober 2023
  • 08:00

image: Föredrag Oslo-Vesterålen

Under 13 veckor i sommar har May-Lis Farnes seglat sin Blue Swan från Oslo till Vesterålen (norr om Lofoten). 

Besättningen har skiftat under resan. Norge har en levande kust så det går att resa till och från båten längs hela kusten. Blue Swan har haft ca 40 olika besättningsmän och -kvinnor som kommit och gått. 

Då den norska kusten, som kanske är världens vackraste, är det en stark rekommendation att komma och lyssna på May-Lis föredrag, inte minst för möjligheten att få se alla bilder av den enastående naturen och djurlivet längs kusten upp till nordnorge.