Open CPN

  • lördag 09 mars 2024
  • 09:00

image: Open CPN

OpenCPN är navigationsprogrammet byggt på öppen källkod skapat av seglare världen runt. Kan användas på Windows, MacOS, Linux och Androidplatta/telefon. Grundkurs om installation, användarinställningar, hantering , och att hämta/köpa sjökort.